Godkänd detaljplan, B17 Detaljplan för Majvik 1 (jordbruksområden)

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.12.2021  § 148 godkänt på nytt den korrigerade detaljplanen för B17 Majvik 1 (jordbruksområden) efter NTM-centralens begäran om justering.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 21 december 2021 i kommunens allmänna datanät.

Fullmäktige

Sibbo 23.12.2021

 

Senast uppdaterad 23.12.2021