Hyväksytty asemakaava, B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaava

 

Valtuusto on päätöksellään 13.12.2021 § 148 hyväksynyt uudelleen ELY-keskuksen oikaisupyynnön jälkeen korjatun B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaavan.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21. joulukuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto

Sipoossa 23.12.2021

 

Viimeksi muokattu 23.12.2021