Godkänd ändring av stranddetaljplan, RA8 Krokholmen II

Fullmäktige har genom sitt beslut 2.10.2023 § 88 godkänt ändringen av stranddetaljplanen för RA8 Krokholmen II. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 10 oktober 2023 i kommunens allmänna datanät.

 

Kommunstyrelsen
Sibbo 12.10.2023

 

Senast uppdaterad 12.10.2023