Hyväksytty ranta-asemakaavan muutos, RA8 Krokholmen II

Valtuusto on päätöksellään 2.10.2023 § 88 hyväksynyt RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 10. lokakuuta 2023 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 12.10.2023

 

Viimeksi muokattu 12.10.2023