Godkänd ändring av stranddetaljplan, RA7 Norrkullalandet

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.12.2021 § 147 godkänt RA7 Norrkullalandet ändring av stranddetaljplan.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 21 december 2021 i kommunens allmänna datanät.

Fullmäktige

Sibbo 23.12.2021

 

Senast uppdaterad 23.12.2021