Hyväksytty ranta-asemakaavan muutos, RA7 Norrkullalandet

 

Valtuusto on päätöksellään 13.12.2021 § 147 hyväksynyt RA7 Norrkullalandet ranta-asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21. joulukuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto

Sipoossa 23.12.2021

 

Viimeksi muokattu 23.12.2021