Fullmäktiges sammanträde 8.5.2023

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 8 maj 2023 kl. 18. På sammanträdet behandlas teknisk korrigering av förvaltningsstadgan samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 2 maj 2023 och protokollet publiceras den 16 maj 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
2.5.2023

Senast uppdaterad 28.04.2023