Fullmäktiges sammanträde 6.2.2023

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen måndagen den 6 februari 2023 kl. 18. På sammanträdet behandlas Granskning av Sibbos kommunorganisation efter grundandet av välfärdsområdet, Att bevilja proprieborgen för Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab, Förteckning över motioner som är under beredning, svar på fullmäktigemotioner samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 31 januari 2023 och protokollet publiceras den 14 februari 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via www.sipoo.fi/sv/tjanst/fullmaktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

31.1.2023

 

Senast uppdaterad 30.01.2023