Fullmäktiges sammanträde 5.6.2023

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 5 juni 2023 kl. 18. På sammanträdet behandlas bokslutet och utvärderingsberättelsen för år 2022, NG8 Detaljplan för Nickby gårds centrum, S20 Detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde, TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo, fullmäktigemotioner samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 31 maj 2023 och protokollet publiceras den 13 maj 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
31.5.2023

 

Senast uppdaterad 25.05.2023