Fullmäktiges sammanträde 4.9.2023

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 4 september 2023 kl. 19. På sammanträdet behandlas delårsöversikt, ändringar i 2023 års budgetanslag, avtal om strategiskt samarbete mellan Östra Nylands kommuner och Östra Nylands välfärdsområde, fullmäktigemotioner samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 29 augusti 2023 och protokollet publiceras den 12 september 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
29.8.2023

 

Senast uppdaterad 28.08.2023