Fullmäktiges sammanträde 30.10.2023

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 30 oktober 2023 kl. 18. På sammanträdet fattas beslut om samarbetet i anslutning till AN24-reformen, dessutom behandlas Val av stödmottagare i enlighet med lagen om stöd för byggande av fast bredband, Delårsöversikt II (januari-augusti 2023), Reservering och försäljning av tomt på Bastukärr arbetsplatsområde samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 24 oktober 2023 och protokollet publiceras den 7 november 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
24.10.2023

 

Senast uppdaterad 23.10.2023