Fullmäktiges sammanträde 3.6.2024

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 3 juni 2024 kl. 18. På sammanträdet behandlas personalrapport och välfärdsrapport för år 2023, principbeslut om förtroendevaldaorganisationen, projektplan för Söderkulla skola, köp av Landsängens daghemsbyggnad samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 28 maj 2024 och protokollet publiceras den 11 juni 2024. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
28.5.2024

 

Senast uppdaterad 27.05.2024