Fullmäktiges sammanträde 25.4.2022

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 25 april 2022 kl. 18. På sammanträdet behandlas Sibbos strategi 2022-2025, anordnandet av arbetshälsotjänster efter 2023 samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 20 april 2022 och protokollet publiceras den 3 maj 2022. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

20.4.2022

 

Senast uppdaterad 19.04.2022