Fullmäktiges sammanträde 21.3.2022

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 21 mars 2022 kl. 17. På sammanträdet behandlas val av entreprenör för Sibbo nya räddningsstation, att bevilja proprieborgen för Gumbo Infra Oy Ab:s banklån samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 15 mars 2022 och protokollet publiceras den 29 mars 2022. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

15.3.2022

 

Senast uppdaterad 11.03.2022