Fullmäktiges sammanträde 20.3.2023

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 20 mars 2023 kl. 18. På sammanträdet behandlas uppdatering av förvaltningsstadgan, svar på fullmäktigemotion om Sibbos deltagande i en energisparkampanj samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 14 mars 2023 och protokollet publiceras den 28 mars 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
14.3.2023

 

Senast uppdaterad 09.03.2023