Fullmäktiges sammanträde 2.10.2023

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 2 oktober 2023 kl. 18. På sammanträdet behandlas bemötanden till utvärderingsberättelsen 2022, ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 26 september 2023 och protokollet publiceras den 10 oktober 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
26.9.2023

 

Senast uppdaterad 25.09.2023