Fullmäktiges sammanträde 17.6.2024

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 17 juni 2024 kl. 18. På sammanträdet behandlas bokslut och utvärderingsberättelse för år 2023, försäljning av tomt på Bastukärr arbetsplatsområde samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 11 juni 2024 och protokollet publiceras den 25 juni 2024. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
11.6.2024

 

Senast uppdaterad 10.06.2024