Fullmäktiges sammanträde 15.2.2023

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen onsdagen den 15 februari 2023 kl. 19. På sammanträdet behandlas Att bevilja proprieborgen för Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 9 februari 2023 och protokollet publiceras den 16 februari 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

7.2.2023

 

Senast uppdaterad 07.02.2023