Fullmäktiges sammanträde 13.6.2022

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 13 juni 2022 kl. 18. På sammanträdet behandlas bokslut och verksamhetsberättelse för 2021, utvärderingsberättelse 2021, fullmäktigemotioner samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 8 juni 2022 och protokollet publiceras den 21 juni 2022. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

8.6.2022

 

Senast uppdaterad 03.06.2022