Fullmäktiges sammanträde 13.11.2023

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 13 november 2023 kl. 16. På sammanträdet förs en remissdebatt om budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024-2026. Dessutom behandlas skatteprocenterna för 2024, ändringar i budgeten för 2023 samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 7 november 2023 och protokollet publiceras den 21 november 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

 

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
7.11.2023

 

Senast uppdaterad 03.11.2023