Fullmäktiges sammanträde 12.2.2024

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 12 februari 2024 kl. 18. På sammanträdet behandlas N65 detaljplan och detaljplaneändring för Skogsliden, avtal om förverkligande, samarbete och arrangemang för finansiering angående projektet för förbättring av korsningen vid lv148 och Brobölevägen, utlåtanden om ansökningar gällande ändring av kommungränsen, fullmäktigemotioner samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 6 februari 2024 och protokollet publiceras den 20 februari 2024. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
6.2.2024

 

Senast uppdaterad 05.02.2024