Fullmäktiges sammanträde 12.12.2022

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen måndagen den 12 december 2022 kl. 16. På sammanträdet behandlas budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2023-2025, projektplan för idrottshallen i Miiliområdet, detaljplan för T6 Östra Tasträsk, svar på fullmäktigemotioner samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 7 december 2022 och protokollet publiceras den 20 december 2022. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

7.12.2022

 

Senast uppdaterad 30.11.2022