Fullmäktiges sammanträde 11.12.2023

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 11 december 2023 kl. 16. På sammanträdet behandlas Budget för 2024 och ekonomiplan för 2024 – 2026, Motion om att göra tidsbundna elavtal för Sibbo Energis kunder rimligare i Sibbo samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 5 december 2023 och protokollet publiceras den 19 december 2023. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
5.12.2023

Senast uppdaterad 30.11.2023