Framläggande av parkplan

Förslaget till parkplan för Biblioteksparken i Nickby centralpark hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 25.5.–7.6. 2023 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats på adressen: https://www.sipoo.fi/sv/gatuochparkplaner

Eventuella anmärkningar mot parkplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi. 

Samhälle och miljö
Sibbo 25.5.2023

 

Senast uppdaterad 22.05.2023