Puistosuunnitelman nähtäville asettaminen

Nikkilässä sijaitsevan keskuspuiston Kirjaston aukion puisto-osan puistosuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 25.5.-7.6.2023 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston Infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://www.sipoo.fi/katujapuistosuunnitelmat

Mahdolliset puistosuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi 

Yhdyskunta ja ympäristö
Sipoo 25.5.2023

 

Viimeksi muokattu 22.05.2023