Framläggande av gatuplan

Förslaget till gatuplan för detaljplanen T6 Östra Tasträsk i Söderkulla hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 18.4–2.5.2024 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats på adressen: https://www.sipoo.fi/sv/gatuochparkplaner

Eventuella anmärkningar mot gatuplanerna ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi

Samhälle och miljö
Sibbo 18.4.2024

 

Senast uppdaterad 17.04.2024