Katusuunnitelman nähtäville asettaminen

Söderkullassa sijaitsevan, asemakaavan T6 Taasjärven itäpuoli, katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 18.4.-2.5.2024 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa:
http://www.sipoo.fi/katujapuistosuunnitelmat

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

Yhdyskunta ja ympäristö
Sipoo 18.4.2024

 

Viimeksi muokattu 17.04.2024