Framläggande av gatuplan

 

Förslaget till gatuplan för Stora Byvägen och Mixvägen i Nickby, som ingår i detaljplanen N49, hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 1-14.12.2022 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats på adressen: www.sipoo.fi > Gator och grönområden > Planering och byggande av gator och parker

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi. 

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 1.12.2022

 

Senast uppdaterad 30.11.2022