Förslaget till gatuplanen läggs fram

Förslaget till gatuplanen för gatorna som ingår i detaljplanen S20 Söderkulla Gård hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 28.9 – 12.10.2023 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats:

Framlagda gatu- och parkplaner – Sibbo – Sipoo

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Sektorn för samhälle och miljö
Sibbo 28.9.2023

 

Senast uppdaterad 27.09.2023