Katusuunnitelman nähtäville asettaminen

Söderkullassa sijaitsevan, asemakaavan S20 Söderkullan kartanon mukaisten katujen katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 28.9. – 12.10.2023 välisenä aikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä kirjaston aukioloaikana sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa:

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat – Sipoo – Sibbo

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Yhdyskunta ja ympäristö toimiala
Sipoossa 28.9.2023

 

Viimeksi muokattu 27.09.2023