Förslaget till gatuplanen för Fladansvägen läggs fram

 

Förslaget till gatuplanen för Fladansvägen i Sibbovikens strand som ingår i detaljplanen S24 hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 11.2 – 25.2.2021 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats: www.sibbo.fi > gator och trafik > byggandet av gator.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi. 

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 11.2.2021

Senast uppdaterad 08.02.2021