Fladantie katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen

 

Sipoonlahden rannassa sijaitsevan asemakaavan S24 mukainen Fladantien katusuunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 11.2 – 25.2.2021 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: https://www.sipoo.fi/kadut ja liikenne/katujen rakentaminen.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi 

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoo 11.2.2021

Viimeksi muokattu 10.02.2021