Förslag till gatuplaner läggs fram – Tarapottsvägen, Örnviksvägen (mellan Lillörsvägen och den nuvarande Örnviksvägen), Idrottsvägen och Präståkersvägen

 

  • Förslaget till gatuplan för Tarapottsvägen i Söderkulla som ingår i detaljplanen K 8 B
  • Förslaget till gatuplan för Örnviksvägen (mellan Lillörsvägen och den nuvarande Örnviksvägen) i Sibbostrand som ingår i detaljplanen B13
  • Förslaget till gatuplan för Idrottsvägen och Präståkersvägen i Nickby som ingår i detaljplanen N16

 

hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 7–20.4.2022 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats på adressen: www.sipoo.fi/sv > gator och grönområden > planering och byggande av gator och parker.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 7.4.2022

 

Senast uppdaterad 06.04.2022