Eriksnäs byfest, Fågelboet 2 i Eriksnäs / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 (50 §) har miljötillsynschefen godkänt Eriksnäsin asukasyhdistys ry´s anmälan med vissa villkor.

Miljötillsynschefens beslut 7.7.2022  § 16 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen julkipano.fi samt  på Sibbo kommuns webbplats 10.7.-16.8.2023.

Besvärstiden utgår 16.8.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 10.7.2023

 

Senast uppdaterad 07.07.2023