Eriksnäsin kyläjuhla, Lintukoto 2 Eriksnäsissä / Päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 18.4.2023 (50 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt Eriksnäsin asukasyhdistys ry:n ilmoituksen tietyin edellytyksin.

Ympäristövalvontapäällikön päätös 7.7.2023 § 16 ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi sekä Sipoon verkkosivuilla 10.7.-16.8.2023

Valitusaika päättyy 16.8.2023.

Lisätietoja antaa Anu Juvonen p. 050 548 7596

Päätös (pdf)

Ympäristövalvonta
Sipoo10.7.2023

 

Viimeksi muokattu 07.07.2023