Diskussionsmöte om 110 kv kraftledningsprojektet Andersböle-Kallbäck inom Sibbo kommuns och Borgå stads område

För att kunna genomföra saneringen av kraftledningen har Sibbo Energi Ab inlett förhandlingar med markägare om inlösen av nyttjanderätt till 110 kV kraftledningsområdet.

Nyttjanderätt till kraftledningsområdet krävs för att trygga byggande av ledningen, dess ostörda användning och reparationsarbeten som kan uppstå på grund av eventuella störningar samt ledningarnas underhållsarbeten.

Detta projekt och andra begränsningar relaterade till ledningsområdet kommer att diskuteras mer detaljerat vid ett diskussionsmöte. Alla åtgärder kommer att behandlas i enlighet med lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (29.7.1977/603).

Kungörelsen kommer också att finnas till påseende på Sibbo kommuns och Borgå stads officiella anslagstavlortillsammans med kartor och tvärsnittsbilder förknippade med projektet.

Diskussionsmötet hålls i Sibbo kommun enligt följande:
Måndag 14 november 2022 kl. 16.00, Lilla Villan, Jussasvägen 16, 04130 Sibbo / Distansmöte

Vi ber alla deltagare i mötet att anmäla sig på förhand till Hans Porras, antingen per SMS, tel. +358 40 801 1876 eller per e-post hans.porras@rejlers.fi före den 28 oktober 2022 kl. 16.00.

Vänligen ange i samband med din anmälan ditt namn, den fastighet som du representerar och hur du deltar (på distans eller på plats), samt din e-postadress.

De som önskar bifoga ett skriftligt utlåtande till protokollet ges möjlighet att göra detta vid mötet. Ett skriftligt utlåtande kan också tillställas inom 30 dagar efter mötet. Ersättningsfrågor kommer inte att diskuteras på mötet.

De skriftliga utlåtanden som ni önskar bifoga protokollet från diskussionsmötet ska tillställas mötets ordförande senast den 14 december 2022.
Lantmäteriverket / Mikael Still
Kalevagatan 4, 08100 Lojo
mikael.still@maanmittauslaitos.fi

3.10.2022
Sibbo Energi Ab

Senast uppdaterad 03.10.2022