Kuulemiskokous 110 kv voimajohtohankkeesta Anttila-Kallbäck Sipoon kunnassa ja Porvoon kaupungissa

Voimajohdon saneerauksen toteuttamiseksi Sipoon Energia Oy on aloittanut neuvottelut 110 kV voimajohtoalueen käyttöoikeuden lunastamisesta maanomistajien kanssa.

Käyttöoikeus voimajohtoalueelle tarvitaan, jotta voidaan turvata johtojen rakentaminen, häiriötön käyttö, mahdolliset häiriöistä aiheutuvat korjaustyöt sekä johtojen yllä- ja kunnossapitotyöt.

Tästä hankkeesta sekä muista johtoalueeseen liittyvistä rajoituksista kerrotaan tarkemmin kuulemiskokouksessa. Kaikki toimenpiteet tullaan käsittelemään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Kuulutus asetetaan nähtäville myös Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin viralliselle ilmoitustaululle, jossa on nähtävillä myös hankkeeseen liittyvät kartat poikkileikkauskuvineen.

Kuulemiskokous järjestetään Sipoon kunnassa seuraavasti:
Maanantai 14.11.2022 klo 16.00, Lilla Villan, Jussaksentie 16, 04130 Sipoo / Etäkokous

Pyydämme kaikkia kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan etukäteen Hans Porrakselle, joko tekstiviestillä puh. +358 40 801 1876 tai sähköpostilla hans.porras@rejlers.fi 28.10.2022 klo 16 mennessä.

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, edustamasi tilan ja osallistumistapasi (etäyhteyden avulla vai paikan päällä) sekä mahdollisen sähköpostiosoitteesi.

Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa. Kuultava voi myös toimittaa kirjallisen lausumansa 30 vrk kuluessa kokouksesta. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

Kirjalliset lausumat, jotka haluatte liittää kuulemiskokouksen pöytäkirjan liitteeksi, tulee toimittaa kuulemiskokouksen puheenjohtajalle 14.12.2022 mennessä osoitteella:
Maanmittauslaitos / Mikael Still
Kalevankatu 4, 08100 Lohja
mikael.still@maanmittauslaitos.fi

3.10.2022
Sipoon Energia Oy

Viimeksi muokattu 03.10.2022