Detaljplaner som trätt i kraft – T6 Detaljplan för Östra Tasträsk och RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II

T6 Detaljplan för Östra Tasträsk

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.12.2022 § 103 godkänt T6 detaljplan för Östra Tasträsk. Det har lämnats in två besvär till Helsingsfors förvaltningsdomstol över godkänningsbeslutet.

Kommunstyrelsen har på sitt möte 27.2.2023 § 62 förordnat T6 detaljplan för Östra Tasträsk som godkänts av fullmäktige 12.12.2022 § 103 att delvis träda i kraft innan den vunnit laga kraft, med undantag av de fastigheter som är föremål för besvär.

Helsingfors förvaltningsdomstol har 16.10.2023 med sitt beslut 5776/2023 förkastat besvären gällande fullmäktiges beslut och det har inte ansökts om prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Planen träder i kraft genom denna kungörelse.

RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II

Fullmäktige har genom sitt beslut 2.10.2023 § 88 godkänt RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II.

Planen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen
Sibbo 23.11.2023

 

Senast uppdaterad 22.11.2023