Voimaan tulleet asemakaavat – T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava ja RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutos

T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 12.12.2022 § 103 hyväksynyt T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan. Hyväksymispäätöksestä on tehty kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2023 § 62 määrännyt valtuuston hyväksymän 12.12.2022 § 103 T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, pois lukien valituksen kohteena olevat kiinteistöt.

Helsingin hallinto-oikeus on 16.10.2023 päätöksellään 5776/2023 hylännyt valtuuston päätöstä koskevat valitukset eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa asiassa.

Kaava tulee kokonaan voimaan tällä kuulutuksella.

RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutos

Valtuusto on päätöksellään 2.10.2023 § 88 hyväksynyt RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutoksen.

Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kunnanhallitus
Sipoossa 23.11.2023

 

Viimeksi muokattu 22.11.2023