Detaljplan som trätt i kraft, TM3 Talma Hills fritidsbostäder, detaljplan

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 14.12.2020 § 309 godkänt TM3 Talma Hills fritidsbostäder detaljplanen. HFD har med sitt beslut 26.8.2022 avvisat ansökan om besvärstillstånd, varav detaljplanen kan kungöras träda i kraft.  Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen
Sibbo 16.3.2023

 

Senast uppdaterad 15.03.2023