Voimaan tullut asemakaava, TM3 Talma Hills loma-asunnot, asemakaava

 

Kunnanhallitus on päätöksellään 14.12.2020 § 309 hyväksynyt TM3 Talma Hills loma-asunnot asemakaavan. KHO on 26.8.2022 antamallaan päätöksellään hylännyt kaavasta tehdyn valituslupahakemuksen, ja siten kaava voidaan kuuluttaa voimaan. Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kunnanhallitus
Sipoossa 16.3.2023

 

Viimeksi muokattu 15.03.2023