Detaljplan som trätt i kraft, S31 Detaljplan till handelskvarteret vid Nya Borgåvägen

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.6.2022 § 53 godkänt S31 Detaljplan till handelskvarteret vid Nya Borgåvägen.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen
Sibbo 18.8.2022

Senast uppdaterad 15.08.2022