Voimaan tullut asemakaava, S31 Uuden Porvoontien kaupankortteli asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 13.6.2022 § 53 hyväksynyt S31 Uuden Porvoontien kaupankortteli asemakaavan.

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kunnanhallitus
Sipoossa 18.8.2022

Viimeksi muokattu 15.08.2022