Detaljplan som trätt i kraft, M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentral

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 26.4.2021 § 37 godkänt Detaljplaneändringen för M4 Massby värmecentral.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Fullmäktige

Sibbo 17.6.2021

 

Senast uppdaterad 17.06.2021