Voimaan tullut asemakaava, M4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavamuutos

 

Valtuusto on päätöksellään 26.4.2021 § 37 hyväksynyt M4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavamuutoksen.

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Valtuusto

Sipoossa 17.6.2021

 

Viimeksi muokattu 17.06.2021