Detaljplan som trätt i kraft, B17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområden)

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.12.2021 § 148 godkänt B17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområden).

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 10.2.2022

 

Senast uppdaterad 09.02.2022