Voimaan tullut asemakaava, B17 Majvik 1. asemakaavan (maatalousalueet)

 

Valtuusto on päätöksellään 13.12.2021 § 148 hyväksynyt B17 Majvik 1. asemakaavan (maatalousalueet).

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

 

Kunnanhallitus

Sipoossa 10.2.2022

 

Viimeksi muokattu 09.02.2022