Detaljplan som trätt i kraft, B17 Detaljplan för Majvik 1 (jordbruksområden)

Fullmäktige har genom sitt beslut 16.5.2022 § 38 godkänt på nytt den korrigerade detaljplanen för B17 Majvik 1 (jordbruksområden) efter NTM-centralens begäran om justering.

Kommunstyrelsen
Sibbo 14.7.2022

Senast uppdaterad 07.07.2022