Voimaan tullut asemakaava, B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 16.5.2022 § 38 hyväksynyt uudelleen ELY-keskuksen oikaisupyynnön jälkeen korjatun B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaavan.

Kunnanhallitus
Sipoossa 14.7.2022

Viimeksi muokattu 07.07.2022