Detaljplan som trätt i kraft, Ändring av stranddetaljplan RA4 för Krokholmen

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.3.2021 § 23 godkänt ändringen av stranddetaljplanen RA4 för Krokholmen.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Fullmäktige

Sibbo 12.5.2021

 

Senast uppdaterad 11.05.2021